مراحل چسب کاری سنگ معرق در مجموعه هنر سنگ ستاره

مراحل چسب کاری سنگ معرق در مجموعه هنر سنگ ستاره

 

در تهیه سنگ های معرق با چسباندن قطعات کوچک کنارهم تصاویر و طرح های چشم نوازی تهیه میشه که میتونید از آنها در طراحی های خود بهره ببرید

میتونید این مراحل چسب کاری سنگ معرق را در مجموعه هنر سنگ ستاره ببنید: